Greatest Kılavuzu konteyner lashing için

koca? öldürür, ?akas? yoktur. baret ve safety shoes kesinlikle suretle giyilmelidir. liftinler ne laçka b?rak?lmal? ne bile sonuna derece darlmal?d?r. unutulmamal?d?r ki abart? s?k?calan liftin belki bile s?n?rda olan en alttaki konteyn?r?n stack weight limit?n? a?t?racak ve hasar verdirtecektir.E-mail ortam?nda eskiz kon?imentonun semt?m?za ul

read more